PRO DOK 3D utfører tjenester innen geomatikk, rådgivning og prosjektering i alle faser; fra ide til ferdig overlevert anlegg. Vi har bred og lang erfaring innen fagområdene veg, vann- og avløpsteknikk, terrengmodellering, landmåling, 3D-skanning og prosjektoppfølging.

Våre tjenester

Prosjektering VVA

Vårt team har solid kompetanse innen planlegging, prosjektering og dokumentasjon av vei, VA og overvannshåndtering. De fleste tar denne type infrastruktur som en selvfølge, selv om den er resultat av høye standardkrav som krever nøyaktig og god planlegging.

Dokumentasjon

drone_icon

Terrengmodellering og dronemapping

icon_3d

3D-skanning

land_icon

Landmåling med høy presisjon

project_icon

Prosjektoppfølging og konsulenttjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

PRO DOK 3D utfører tjenester innen geomatikk, rådgivning og prosjektering i alle faser; fra ide til ferdig overlevert anlegg. Vi har bred og lang erfaring innen fagområdene veg, vann- og avløpsteknikk, terrengmodellering, landmåling, 3D-skanning og prosjektoppfølging.