HMS / kvalitet

Kvalitet i alle ledd

PRO DOK 3D er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen våre tjenester. Vårt kvalitetssystem ivaretar både prosjekteringen og selve utførelsen. Vi sørger for at alle ansatte hos oss er faglig oppdatert når det gjelder lover og forskrifter.

PRO DOK 3D innehar sentral godkjenning innenfor følgende 4 godkjenningsområder:

  • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3

I tillegg er PRO DOK 3D godkjent droneoperatør for kommersiell bruk av drone i spesifikk kategori.

Med denne godkjenningen kan vi utføre droneoperasjoner med høyere risiko som faller utenfor åpen kategori.

Dette innebærer operasjoner og flyging over og nært folkemengder, trafikkerte områder, større anleggsområder samt i og nært tettbygde strøk. Droneoperatør i spesifikk kategori gir oss mulighet for nærflyging, VLOS og BLOS.

Operatørnummer: NOR.OA.000118

 

sentralt_godkjent
sentralt_godkjent