HMS / kvalitet

Kvalitet i alle ledd

PRO DOK 3D er opptatt av at kunden skal oppleve kvalitet i alle ledd innen våre tjenester. Vårt kvalitetssystem ivaretar både prosjekteringen og selve utførelsen. Vi sørger for at alle ansatte hos oss er faglig oppdatert når det gjelder lover og forskrifter.

PRO DOK 3D innehar sentral godkjenning innenfor følgende 4 godkjenningsområder:

  • Prosjekterende – Oppmålingsteknisk prosjektering tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende – Veg-, utearealer og landskapsutforming tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende – Vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 2
  • Utførende – Innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse 2

I tillegg er PRO DOK 3D godkjent droneoperatør for kommersiell bruk av drone i Kategori RO3.

sentralt_godkjent
sentralt_godkjent