Dokumentasjon

Terrengmodellering og dronemapping

Terrengmodellering er et av PRO DOK 3D sine kjerneområder. I tett samhandling med brukerne har vi mulighet til å levere et kvalitetsmessig grunnlag som kan brukes til prosjektering, masseberegning og visualisering.

Til generering av modellene brukes forskjellige instrumenter. Innmålingsdata fra totalstasjon, 3D-skanner og drone samles til en sømløs terrengmodell. Modellen er ikke bare viktig for effektiv prosjektering, men hindrer også feil, misforståelser og uenigheter i byggeprosessen.

Landmåling med høy presisjon

PRO DOK 3D har god og lang erfaring med innmåling, utstikning og dokumentasjons tjenester innenfor bygg og anlegg.

Vi utfører alle typer utstikking og dokumentasjonsarbeid på store og mindre prosjekter, også privat.

  • VA- og vegdokumentasjon
  • Tomte- og eiendomsmåling
  • Utstikking og dokumentasjon av boliger
  • Konstruksjonstikking og utsetting av akser
  • Kabeldokumentasjon
  • Setningsmåling/geometrisk kontroll mm.

3D-skanning og visualisering

Med laserskanning lager vi nøyaktige og detaljrike modeller av nåværende situasjon.

Laserskanneren produserer en punktsky, og ved behov brukes denne til å lage en 3D-modell. Både punktsky og 3D-modell er georefererte og målestokksriktige, slik at det kan tas nøyaktige absolutt mål i dem. Punktskyen egner seg godt til visualisering og videre foredling, og kan leveres i ønsket format, også som BIM.

3D-visualisering er en sammensetning av bilder og/eller skann. I forbindelse med bygg og anlegg benyttes gjerne denne teknikken for å visualisere bygg, terreng eller inngrep av før og etter situasjon.

Prosjektoppfølging og konsulent-tjenester

PRO DOK 3D har sitt utspring fra større og mindre prosjekter innenfor bygg og anlegg. Vår fagkunnskap kombinert med vårt topp moderne utstyr, omfattende CAD og GIS programvarepakke og lang erfaring, gir oss en unik tilnærming til alle prosjektets faser. Vår erfaring er at riktig dataflyt og kontroll er svært viktig for gjennomføring av prosjekter med tanke på både pris og kvalitet.

PRO DOK 3D kan bistå med leveranse av:

  • As-Built
  • FDV-dokumentasjon
  • FKB/NVDB
  • Mengdeberegning, mengdekontroll og målebrev med dokumentasjon i henhold til NS3420 og Prosesskoden

Hva kan vi hjelpe deg med?

PRO DOK 3D utfører tjenester innen geomatikk, rådgivning og prosjektering i alle faser; fra ide til ferdig overlevert anlegg. Vi har bred og lang erfaring innen fagområdene veg, vann- og avløpsteknikk, terrengmodellering, landmåling, 3D-skanning og prosjektoppfølging.