Om oss

Roy Kenneth Skretting

Roy Kenneth Skretting

Daglig leder

Lang erfaring innen prosjektoppfølging, oppmåling, masseberegning, prosjektering og dokumentasjon for bygg- og anleggsbransjen.

Roy Kenneth startet PRO DOK 3D i februar 2020. Han har med sin erfaring, kunnskap, og ikke minst gode samarbeidspartnere, klart å etablere PRO DOK 3D som en solid og foretrukket aktør i markedet.

Telefon: +47 992 91 041
E-post: rks@prodok3d.no

Karina Slettebø

Karina Slettebø

Administrasjonsleder

Karina ble ferdig utdannet økonom ved HHS UIS i 2014 med spesialisering i strategi og ledelse. Hun har siden jobbet med økonomi, regnskap, lønn og administrasjon.

Bransjemessig har hun erfaring som regnskapskonsulent og de siste årene med finans og eiendom. Karina vil jobbe tett opp mot prosjektene og ha kontroll på det meste som rører seg her hos oss.

Telefon: +47 936 23 778
E-post: karina@prodok3d.no

Einar Sele

Einar Sele

Prosjektingeniør

Einar har gått teknisk fagskole ved SOTS. Han har lang erfaring og solid kunnskap innen samferdsel- og infrastrukturprosjekter fra entreprenørsiden. I 10 år jobbet han i Stangeland Maskin med VA, rørlegging, grunnarbeid, store utlastingsjobber og opparbeidelse av veier. I tillegg til solid kunnskap og erfaring innenfor grunnarbeid, har han erfaring med oppmåling og utstikking.

I tillegg til solid kunnskap og erfaring innenfor grunnarbeid, har han erfaring med oppmåling og utstikking. Einar ser de praktiske og smarte løsningene, som skal komme kunden til gode.

Pawel Kristian Kwiek

Pawel Kristian Kwiek

Prosjektingeniør

Kristian er utdannet landmåler ved NTNU i Gjøvik. Han har med seg god kompetanse – både praktisk og teoretisk inn i prosjektene.

Kristian har jobbet flere år i entreprenørbransjen. Det gir han solid innsikt i grunnarbeid på vei, infrastruktur og anlegg. Parallelt med jobb studerer han byggingeniør ved Universitetet i Stavanger.

Tonje Kvia

Tonje Kvia

Landmåler / stikningsingeniør

Tonje har 5 års erfaring innen bygg- og anlegg og er med i prosjektet fra oppstart prosjektering til sluttdokumentasjon. Hun har jobbet med dokumentasjon av måledata opp mot Statens Vegvesen, kommuner og bygg- og anleggsfirma, og har god erfaring innen skanning, innmåling og utstikking samt produksjon av maskinstyringsdata.

Hun har vært delaktig i flere store veiprosjekter, både i forbindelse med dokumentasjon av eksisterende forhold og utstikking av nye veier og konstruksjoner.

Stian Sirevåg

Stian Sirevåg

Stikningsingeniør

Stian er utdannet ved teknisk fagskole på SOTS. Han har i tillegg jobbet 8 år i entreprenørbransjen. Hos oss er han ansatt som stikningsingeniør, noe han har stor interesse for.

Arbeidet hos entreprenør har gitt erfaring og solid kunnskap innen samferdsel- og infrastrukturprosjekter. Han har jobbet med VA, rørlegging, grunnarbeid, store utlastingsjobber og opparbeidelse av veier.

Daniel Kwiek

Daniel Kwiek

Stikningsingeniør

Daniel har en bachelor i geomatikk fra NTNU Gjøvik, og har flere års erfaring med landmåling innen VA og infrastruktur. Daniel trives med varierte stikkeroppgaver, og med stikking innen VA, veg, bygg og elektro har han bred erfaring og forståelse for faget.

Han har hatt ansvar for både nøyaktige setningsmålinger og geometrisk kontroll av inn/ut data i samferdselsprosjekter.

Preben Sørheim

Preben Sørheim

Stikningsingeniør

Preben er utdannet ved teknisk fagskole i København. Før det jobbet han seks år som håndmann innen veg og VA. Han har også erfaring som BAS noe som gir han god og praktisk forståelse av faget.

Han har god bredde for å utføre arbeid innen landmåling, dronemapping og dokumentasjonsarbeid.

Malin Stene

Malin Stene

Stikningsingeniør

Malin har en bachelor i landmåling og eiendsomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun er over snittet nøyaktig, er svært interessert i sitt fagfelt og lærer fort.

I tillegg er hun ei sprek Sandnes-dame som tar det sportslige engasjementet i PRO DOK 3D til nye høyder.