Om oss

Roy Kenneth Skretting

Daglig leder

Lang erfaring innen prosjektoppfølging, oppmåling, masseberegning, prosjektering og dokumentasjon for bygg- og anleggsbransjen. Roy Kenneth startet PRO DOK 3D i februar 2020. Han har med sin erfaring, kunnskap, og ikke minst gode samarbeidspartnere, klart å etablere PRO DOK 3D som en solid og foretrukket aktør i markedet.

Roy Kenneth er løsningsorientert, handlekraftig, fleksibel, nøyaktig og har høy arbeidskapasitet. Som leder har han fokus på at hans medarbeidere skal få kunne jobbe med sine styrker og videreutvikle seg slik at vi sammen blir best i det vi gjør.

Gjennom samarbeid, trivsel, kunnskap og utvikling mener han at PRO DOK 3D har alle forutsetninger for å lykkes.

Telefon: +47 992 91 041
E-post: rks@prodok3d.no

Karina Slettebø

Administrasjonsleder

Karina ble ferdig utdannet økonom ved HHS UIS i 2014 med spesialisering i strategi og ledelse. Hun har siden jobbet med økonomi, regnskap, lønn og administrasjon. Bransjemessig har hun erfaring som regnskapskonsulent og de siste årene med finans og eiendom. Totalen utgjør et solid fundament for jobben som administrasjonsleder i PRO DOK 3D.

Karina vil jobbe tett opp mot prosjektene og ha kontroll på det meste som rører seg her hos oss.

Telefon: +47 936 23 778
E-post: karina@prodok3d.no

Einar Sele

Prosjektingeniør

Einar har lang erfaring og solid kunnskap innen samferdsel- og infrastrukturprosjekter fra entreprenørsiden. I 10 år jobbet han i Stangeland Maskin med VA, rørlegging, grunnarbeid, store utlastingsjobber og opparbeidelse av veier.

Han har deltatt i flere større prosjekter for Stavanger lufthavn Sola. Blant annet utvidelser og reasfaltering av rullebaner, opparbeidelse av parkering etter brann i parkeringshus m.m. Han har også deltatt i opparbeidelse/grunnarbeid av veg, vann og avløp ved flere større byggefelt, som Jåsund, Myklebust og Aase Gaard.

I tillegg til solid kunnskap og erfaring innenfor grunnarbeid, har han erfaring med oppmåling og utstikking. Einar ser de praktiske og smarte løsningene, som skal komme kunden til gode.

Parallelt med jobb tar han for tiden tekniske fagskole ved Stavanger offshore teknisk skole i Stavanger.

Telefon: +47 936 32 442
E-post: einar@prodok3d.no

Ermir Kyqyku

Prosjektingeniør

Ermir er utdannet som sivilingeniør fra Norges arktiske universitet (UIT) i Narvik. Han har tatt bachelor i bygg og master i integrert bygningsteknologi. Han har 10 års erfaring som leder og har vært med i prosjektoppfølging, mengdeberegning og utarbeidelse av sluttdokumentasjon for bygg og anleggsprosjekter.

Et av de største prosjektene som Ermir har vært med på fra start til slutt var Solbakktunnelen mellom Stavanger og Ryfylke. Dette prosjektet var et unikt og utfordrende prosjekt da tunnelen er verdens lengste undersjøiske tunnel med to løp og fire felt. Ermir har også vært med på flere vindmølleparker, der han har prosjektert veger og kranplasser. Han har også lang og god erfaring med kontrollberegninger av mengder og utarbeidelse av sluttdokumentasjon i ulike VVA-prosjekter, fjernvarmeprosjekter, sjøfyllinger og industriområder.

Ermir er en lagspiller som er ansvarsfull, strukturert og fleksibel. Han er genuint opptatt av prosjekteringsfaget og tar enhver utfordring på strak arm og med godt humør!

Telefon: +47 954 97 144
E-post: ermir@prodok3d.no

Tonje Kvia

Landmåler/stikningsingeniør

Tonje har 5 års erfaring innen bygg- og anlegg og er med i prosjektet fra oppstart prosjektering til sluttdokumentasjon. Hun har jobbet med dokumentasjon av måledata opp mot Statens Vegvesen, kommuner og bygg- og anleggsfirma, og har god erfaring innen skanning, innmåling og utstikking samt produksjon av maskinstyringsdata. Hun har vært delaktig i flere store veiprosjekter, både i forbindelse med dokumentasjon av eksisterende forhold og utstikking av nye veier og konstruksjoner.

Hun har også erfaring med blant annet skanning av eksisterende bygg ved rehabilitering, utstikking av akser for bygg og terrengprofilering.

I tillegg til å være svært kunnskapsrik er hun løsningsorientert, positiv og har stå-på-vilje. Ingen oppgaver er for store eller for små for Tonje.

Telefon: +47 980 12 172
E-post: tonje@prodok3d.no

Stian Sirevåg

Stikningsingeniør

Stian fullførte teknisk fagskole ved Stavanger offshore tekniske skole våren 2021. Han har i tillegg jobbet 8 år i entreprenørbransjen hos Georg Stangeland AS. Hos oss er han ansatt som stikningsingeniør, noe han har stor interesse for.

Arbeidet hos entreprenør har gitt erfaring og solid kunnskap innen samferdsel- og infrastrukturprosjekter. Han har jobbet med VA, rørlegging, grunnarbeid, store utlastingsjobber og opparbeidelse av veier. Han har deltatt i flere større prosjekter for Statens Vegvesen, blant annet Ryfast og E39 Sandved-Hove. Han har også deltatt i opparbeidelse/grunnarbeid av veg, vann og avløp ved flere større byggefelt, som Solbakkene, Varaberget og Havneparken.

I tillegg til solid kunnskap og erfaring innenfor grunnarbeid, har han erfaring med oppmåling og utstikking. Stian er praktisk anlagt, fleksibel og tilpasningsdyktig. Han løser oppgaver med kunden i fokus.

Telefon: +47 458 67 665
E-post: stian@prodok3d.no

Daniel Kwiek

Stikningsingeniør

Daniel har en bachelor i geomatikk fra NTNU Gjøvik, og har flere års erfaring med landmåling innen VA og infrastruktur. Han har jobbet med samferdselsprosjekter i Oslo regionen, blant annet Kollektivtiltaket i Bispegata og Follobanen i sentrum av byen. Han har også vært delaktig i flere større byggeprosjekter i storbyen, som det nye Juridiske Fakultetet ved Karl Johan, leilighetskomplekser ved Frysjaparken samt det nye Gartnerkvartalet på Løren i Oslo.

Daniel trives med varierte stikkeroppgaver, og med stikking innen VA, veg, bygg og elektro har han bred erfaring og forståelse for faget. Han har hatt ansvar for både nøyaktige setningsmålinger og geometrisk kontroll av inn/ut data i samferdselsprosjekter. Med en iboende faglig nysgjerrighet er han ikke redd for å prøve ut ny teknologi, og finne nye måter å løse oppgaver på en best mulig måte.

Daniel er en positiv og energisk person med en brennende interesse for teknologi. Han trives godt med bredden som stikkerfaget inneholder, og som gjør at dagene stort sett aldri er like. Han liker både høyt tempo og tidkrevende presisjonsarbeid.

Telefon: +47 479 66 346
E-post: daniel@prodok3d.no